MILOŠ SLOVIĆ PR SERVIS RAČUNARA SPEKTRUM ZX BEOGRAD
PIB 107964878
Matični broj 63117641
Račun 265-1780310000823-97